Rejestracja 2018

Regulamin

Regulamin 4. SANPROBI  MARATON SZCZECIŃSKI

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego jest Ruchowa Akademia Zdrowia
w Szczecinie. Więcej informacji na stronie: maratonszczecinski.pl oraz raz.szczecin.pl
2. Partnerem tytularnym jest SANPROBI.
3. Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz , Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Burmistrz Polic Władysław Diakun, Zachodniopomorska Rada Menedżerów Sportu, Zachodniopomorska Federacja Sportu.
4. Partnerem wydarzenia jest Miasto Szczecin.

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja Szczecina i Polic  jako miast przyjaznych ludzi aktywnych.
4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2018 r. na trasie Police-Szczecin.
2. Start 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego nastąpi o godzinie 8.00  w Policach. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.
3. Meta biegu będzie się znajdowała przy Arena Szczecin (Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin).
4. Długość trasy: 42,195 km. Trasa będzie dokładnie zmierzona przez oficjalnego atestatora PZLA.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr, będzie przebiegać centralnymi ulicami miasta i będzie to jedna pętla.
6. Przewidujemy wyznaczenie stref startowych odpowiednich do zróżnicowanego poziomu startujących i planujemy zapewnić prowadzących na dany wynik (,,pacemakerzy’’).
7. Dodatkowo  w dniu 2.06 obędzie się tzw. minimaraton – bieg rodzinny - happeningowy ,,FUN RUN ’’ na dystansie 4,2 km,  w dniu 3.06 odbędą się biegi wózków oraz bieg przedszkolaka ,,KIDS FUN RUN’’ na dystansie o 195 m również spod Arena Szczecin.

IV. LIMIT CZASU w MARATONIE
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin.
2. Zawodnicy, którzy na półmetku (21,097 km) osiągną czas powyżej 3 godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu do godz. 14.00 zobowiązani są do przerwania biegu i do zejścia z trasy biegu. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem ,,Koniec Biegu’’.
3. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Wszyscy uczestnicy 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

V. PUNKTY NAWADNIANIA I KONTROLNE
1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę, będą rozmieszczone na: 5 km, 10 km, 15 km,a potem co 2,5 km. Dodatkowo na 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 35 km, 40 km oprócz wody będą znajdować się banany i napoje izotoniczne.
2. Na trasie 4. SANPROBI Maraton Szczeciński nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników.
3. Punkty kontrolne (dodatkowego) pomiaru czasu będą się znajdowały (poza startem i metą) na : 10 km, 21,097 km, 30 km.

VI. UCZESTNICTWO
1. W 4. SANPROBI Maratonie Szczecińskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 3 czerwca  2018 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy uczestnicy 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie się mieścić na Arena Szczecin, Szczecin ul. Szafera 3/5/7:
• 02.06 – sobota , w godz. 10.00- 20.00
• 03.06 – niedziela, w godzinach 6.00-7.00 ( dzień BIEGU)
3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki oraz koszulkę techniczną (po zaznaczeniu i wybraniu rozmiaru), gąbka, informator, kupon na pasta party (dodatkowo płatny ) i posiłek po maratonie. Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 25.05. 2018 r. nie gwarantujemy otrzymania koszulki.
4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem startowym będzie dokument tożsamości i podpisane oświadczenia uczestnika o jego właściwym stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
5. Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca w maratonie.
6. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe jedynie w biurze zawodów w sobotę (02.06.2018) na podstawie upoważnienia. Koszt przepisania pakietu to 20 zł.
7. Uczestników maratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
8. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów nawadniania na trasie biegu oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, transport na start biegu, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu oraz natrysków po biegu.
9. Przechowalnia: zawodnicy otrzymają na starcie maratonu, w punkcie depozytu worek z numerem, umożliwiający przechowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worki z wszystkimi rzeczami zostaną przewiezione do biura zawodów w Arena Szczecin. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez nieuprawnioną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w przechowalni przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione w przechowalni.
10. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nadeślą do dnia 18 maja 2018 r. informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
11. FUN RUN i KIDS FUN RUN

VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 25 maja  2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego w dniu 02 czerwca 2018 r. z zastrzeżeniem, że pula numerów dostępnych w biurze wynosi 30. W dniu startu 3 czerwca nie będzie możliwości zgłoszenia się do Maratonu. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 25 maja nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego, muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
3. Limit startujących w Maratonie – 1000 uczestników.
4. FUN RUN i KIDS FUN RUN.

VIII. OPŁATY
1. Każdy uczestnik 4.SANPROBI Maratonu Szczecińskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
• do 05.01.2018 – 80 zł
• do 06.05.2018 – 100zł
• do 25.05.2018 – 150 zł
• w dniu 02.06 – 200 zł (w biurze zawodów, 30 dostępnych numerów, bez gwarancji otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze) ,
• za opcję z PASTA PARTY dodatkowo– 10 zł.
• możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkowym KUBKIEM oraz RĘCZNIKIEM (biały 50 cm x 90 cm z wyszyciem) . Koszt: opłata startowa +20zł ( kubek) + 25zł ( ręcznik),
• UWAGA! Osoby urodzone w roku 1952 lub wcześniej obowiązuje opłata startowa w wysokości 25 zł. Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 25.05. 2018 r. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w punkcie 1, rozdz. VIII.
2.Służba medyczna- osoby z uprawnieniami , które zadeklarują możliwość udzielenia ewentualnej pomocy doraźnej podczas biegu osobie potrzebującej otrzymają 50% zniżkę opłaty startowej za swój udział ( pod warunkiem bezwzględnego udokumentowania swoich uprawnień podczas odbioru numeru startowego). Osoby te  zaopatrzone będą w dodatkowy numer umieszczony  na plecach ze znakiem POMOCY MEDYCZNEJ.
3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
4. Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję "ZAPŁAĆ".
5. Osobom urodzonym w roku 1952 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę. Opłata startowa w tym przypadku wynosi 25 zł.
6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy banku.
8. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
9. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej opłaty startowej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty opłaty startowej w imieniu innych Uczestników Maratonu.
10. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Maratonu.
11. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
12. W przypadku odwołania Maratonu z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

IX. KLASYFIKACJE I WYNIKI
1. Podczas  4. SANPROBI  Maratonu Szczecińskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – miejsca I–VI,
2. Klasyfikacje wiekowe:
• K–20 M–20
• K–30 M–30
• K–40 M–40
• K–50 M–50
• K–60 M–60
• K–65 M–65
• K–70 M–70
• K–75 M–75

4. Najlepszy Szczecinianin i Najlepsza Szczecinianka oraz Najlepszy Policzanin i Najlepsza Policzanka.
5. Klasyfikacja drużynowa – opisane w odrębnym rozdziale XI.
2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
3. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 5 czerwca 2018 r. do godz. 18.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 6 czerwca 2018 r. Dyplom za ukończenie          4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.maratonszczecinski.pl w ciągu 14 dni od imprezy.

X. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 4. SANPROBI Maraton Szczeciński otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I–VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, najlepsi w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach – będzie to określone w odrębnym regulaminie podanym do wiadomości.
4. Zwycięzcy klasyfikacji Najlepszy Szczecinianin, Najlepsza Szczecinianka, Najlepszy Policzanin i Najlepsza Policzanka otrzymają puchary.  

XI. REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
1. Udział w klasyfikacji DRUŻYNOWEJ mogą brać:
• kluby sportowe (posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami), grupy biegowe posiadające osobowość prawną (mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami), grupy biegowe nieposiadające osobowości prawnej, ale prowadzącej regularną działalność na polu biegania (np. wspólne treningi, organizacja imprez biegowych, itp.) oraz występujące wcześniej pod wspólną nazwą na innych imprezach biegowych - mogą je reprezentować wyłącznie osoby występujące wcześniej regularnie w ich barwach;
• reprezentacje firm i instytucji – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich pracownikami.
2. Drużyna składa się z minimum 3 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego. UWAGA! Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
• decyduje o składzie drużyny,
• występuje w imieniu drużyny,
• kontaktuje się z organizatorami biegu.
5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę trzech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników. Wygrywa drużyna, której suma 3 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 3 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
6. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
7. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
3. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 4. SANPROBI Maratonu Szczecińskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Dyrektor Maratonu Robert Szych

   

   

    

   

   

   

 

   

   

       

    

    

   

    

     

    

    

             

     

          

         

        

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.