Rejestracja 2019

Opłaty

1. Każdy uczestnik 5.SANPROBI Maratonu Szczecińskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
- do 28.02.2019 – 80 zł
- do 31.05.2019 – 100zł
- do 7.06.2019 – 150 zł
- w dniu 22.06 – 200 zł (w biurze zawodów, 30 dostępnych numerów, bez gwarancji otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze) ,
- za opcję z PASTA PARTY dodatkowo– 15 zł.
- możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkowym KUBKIEM oraz RĘCZNIKIEM (biały 50 cm x 90 cm z wyszyciem) . Koszt: opłata startowa +20zł ( kubek) + 25zł ( ręcznik),
- UWAGA! Osoby urodzone w roku 1954 lub wcześniej obowiązuje opłata startowa w wysokości 25 zł. Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 07.05.2019 r. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w punkcie 1, rozdz. VIII.
2.Służba medyczna- osoby z uprawnieniami, które zadeklarują możliwość udzielenia ewentualnej pomocy doraźnej podczas biegu osobie potrzebującej otrzymają 50% zniżkę opłaty startowej za swój udział (pod warunkiem bezwzględnego udokumentowania swoich uprawnień podczas odbioru numeru startowego). Osoby te  zaopatrzone będą w dodatkowy numer umieszczony  na plecach ze znakiem POMOCY MEDYCZNEJ.
3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
4. Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję "ZAPŁAĆ".
5. Osobom urodzonym w roku 1954 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę. Opłata startowa w tym przypadku wynosi 25 zł.
6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy banku.
8. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
9. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej opłaty startowej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty opłaty startowej w imieniu innych Uczestników Maratonu.
10. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Maratonu.
11. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
12. W przypadku odwołania Maratonu z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

   

   

    

   

   

   

 

   

   

       

    

    

   

    

     

    

    

             

     

          

         

        

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.